biuro@englishnavigator.pl
Jak zadawać pytania w języku angielskim?

Jak zadawać pytania w języku angielskim?

Zadawanie pytań w języku angielskim – Dlaczego to takie trudne?

Zadawanie pytań w języku angielskim sprawia wiele trudności nie tylko osobom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z językiem, ale również tym, którzy początki mają już dawno za sobą.

Dlaczego tak się dzieje? Zarówno w szkole jak i przez całą swoją językową edukację, jesteśmy przyzwyczajeni głównie do odpowiadania na zadane nam pytania. Na lekcje języka angielskiego zwykle odpowiadamy na serię pytań przygotowanych przez nauczyciela. Problem polega na tym, że kiedy przychodzi co do czego i to my musimy w końcu zadać pytanie w języku angielskim, będąc na przykład za granicą, okazuje się, że zamiast pytania mamy pustkę w głowie. Otóż to. Jak zadawać pytania w języku angielskim. Dla wielu osób jest to bardzo trudne, dlatego też w dzisiejszym wpisie, krótko omówimy różne typy pytań w języku angielskim.

Jak zadawać pytania po angielsku?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy omówić kilka typów pytań jakie występują w języku angielskim.

1. Pytania z czasownikami posiłkowymi oraz czasownikami modalnymi (can, must, should, etc.)

Aby utworzyć pytanie z czasownikiem posiłkowym, należy dokonać tzw. inwersji czyli zamiany miejsc podmiotu zdania oraz czasownika posiłkowego. Przykładami tego rodzaju pytań są:

 

Do you have brother or sister?

Should I tell him what I feel?

Can you do the shopping?

Have you ever been abroad?

 

Powyższe pytania należą do tzw. yes/no questions, czyli pytań na które, krótko odpowiadamy tak lub nie. Jeśli chcemy zapytać o szczegóły musimy po prostu dodać słówko pytające na początku zdania. Porównajmy:

 

Do you live in London?

Yes, I do.

Where do you live?

In London.

2. Pytania kończące się przyimkiem

Pytanie kończące się przyimkiem są dla Polaków uczących się języka angielskiego nie lada wyzwaniem. Dlaczego? W języku polskim takich pytań zwykle nie zadajemy. U nas przyimiek znajduje się na początku zdania a nie na końcu.

Po polsku zapytamy: Do kogo należy ta torba?

Z kolei w jezyku angielskim powiemy: Who does this bag belong to?

Tak więc, jeśli po czasowniku występuje przyimek, zazwyczaj znajduje się on na końcu zdania. Innymi przykładami tego typu pytań są:

Who are you waiting for? – Na kogo czekasz?

What was the meeting about? – O czym było spotkanie?

Which school did you go to? – Do której szkoły chodziłeś?

What are you looking at? – Na co się patrzysz?

3. Pytania przeczące

Cóż to takiego? Tak jak w języku polskim, w języku angielskim również możemy zadawać pytania przeczące. Pytania przeczące służą zwykle wyrażaniu zdumienia, kiedy spodziewamy się, że osoba udzieli nam odpowiedzi twierdzącej lub po prostu żeby sprawdzić, czy coś jest prawdą lub nie. Jak to wygląda w praktyce? Poniżej kilka przykładów:

Don’t you have to be at work today? – Nie musisz być dzis w pracy?

Doesn’t she understand? – Czy ona nie rozumie?

Hasn’t John come yet? – Czy John jeszcze nie przyszedł.

Formy pytań przeczących użwamy również, kiedy chcemy wyrazic naszą opinię w bardziej grzeczny sposób, np. Wouldn’t it be better to do the shopping in the morning?

4. Pytania o podmiot

Pytania o podmiot zazwyczaj zaczynają się od słów: who/ what/ which, itd. i mają formę zdania twierdzącego. Na przykład:

Who wrote this? – Kto to napisał?

What makes you feel that way? – Co sprawia, że się tak czujesz?

Which car do you like? – Które auto ci się podoba?

Poniżej podajemy link do ćwiczeń na pytania o podmiot:

https://www.perfect-english-grammar.com/subject-questions-exercise-1.html

5. Pytania pośrednie czyli tzw. indirect questions

Pytania pośrednie to pytania typu: Could you tell me where the bank is?

Do you know if (whether) David lives in London?

Pytań pośrednich używamy, kiedy chcemy się o coś zapytać w grzeczny sposób. Zdanie zazwyczaj zaczynamy od: Could you tell me..? Do you have any idea…? Would you mind telling me…?, itd.

Porównajmy dwa zdania:

Did they buy a new house? – Czy oni kupili nowy dom?

Could you tell me if they bought a new house? – Czy możesz mi powiedzieć czy oni kupili nowy dom?

Jak widzimy budowa pytań pośrednich jest następująca: fraza pytająca + podmiot + czasownik.

Nie używamy tutaj czasowników posiłkowych. Mówimy: Do you know where they work?

Tak więc forma: Do you know where do they work? Będzie błędna.

Więcej o pytaniach pośrednich oraz cała masa interesujących ćwiczeń na ten temat znajduje się na stronie https://www.perfect-english-grammar.com/indirect-questions.html

Mając na względzie szyk zdania w pytaniach pośrednich, warto w tym miejscu wspomnieć o innych wyrażeniach o podobnym szyku. Należą do nich wyrażania typu:

I’d like to know… np. I’d like to know where the nearest petrol station is.

I’m not sure… np. I’m not sure where he is.

I can’t remember… np. I can’t remember where I put my car keys.

I wonder… np. I wonder whether penguins can fly.

Zadawanie pytań nie jest z pewnością rzeczą najłatwiejszą, ale praktyka czyni mistrza. Dlatego, na swoich lekcjach języka angielskiego spróbujcie czasami zadać pytanie nauczycielowi lub poproście o ćwiczenia dzięki którym będziecie mogli podszkolić zadawanie pytań w języku angielskim. Umiejętność zadawania pytań jest kluczowa, jeśli Waszym celem jest osiągnięcie biegłości językowej, dlatego też warto ją ćwiczyć tak często jak to możliwe.

Poprawne zadawanie pytań jest istotnym elementem niezbędnym do osiągnięcia biegłości językowej. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć jak podszkolić mówienie po angielsku, polecamy wpis: Jak zacząć mówić po angielsku płynnie i bez błędów. 

Jesli macie pytania, prosimy o umieszczenie ich w sekcji dla komentarzy poniżej artykułu lub kontakt na biuro@englishnavigator.pl.

Dodaj komentarz

Close Menu