biuro@englishnavigator.pl

MATURA 2022!

Kursy przygotowujące do matury podstawowej i rozszerzonej

KURSY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KURS EGZAMINACYJNY

Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i rozszerzonym (matura ustna i pisemna poziomy B1 oraz B2). Naszym słuchaczom oferujemy atrakcyjną formułę zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz przyjazną atmosferę nauczania. Zajęcia odbywają się w małych grupach (max 6 osób) co zwiększa efektywność prowadzonych kursów oraz przyspiesza proces nauki.  Każda lekcja w English Navigator jest starannie przygotowana a wprowadzanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych przebiega w ciekawy i angażujący sposób. Kurs obejmuje cały rok szkolny i kończy się przed maturą. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 minut. Zajęcia nie odbywają się w czasie ferii i przerw świątecznych. W każdym semestrze przeprowadzane są maturalne próbne testy egzaminacyjne zarówno ustne jak i pisemne. 

CELE KURSU

 • wprowadzenie i uporządkowanie gramatyki oraz słownictwa niezbędnych na egzaminie
 • rozwijanie wszystkich umiejętności językowych w tym rozumienia tekstu czytanego, pisania, słuchania oraz mówienia
 • zapoznanie ze strategiami egzaminacyjnymi
 • zapoznanie z kryteriami oceny i przyznawania punktów na egzaminie
 • systematyczne przygotowanie do egzaminu
 • omówienie i przećwiczenie form wypowiedzi pisemnej
 • zyskanie pewności siebie, która jest niezbędna do zdania egzaminu 
Kursy maturalne języka angielskiego w Zielonej Górze

JAK WYGLĄDA LEKCJA

 • Program nauczania i system pracy opiera się na metodzie komunikatywnej. Podczas zajęć duży nacisk położony jest na mówienie w języku angielskim, dzięki czemu materiał jest lepiej przyswajany i zapamiętywany
 •  Tematyka zajęć jest dostosowana do zainteresowań nastolatków dlatego chętniej uczestniczą w zajęciach i szybciej przyswajają wiedzę
 • Każde kolejne zajęcia rozpoczynają się od szybkiej powtórki materiału, co motywuje do pracy w domu i umożliwia uczenie się przez powtarzanie.
 • Podczas konwersacji nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji dzięki czemu uczniowie oswajają się z językiem angielskim  co pozwoli im zrozumieć pytania zadawane później podczas egzaminu maturalnego.
 •  Obok standardowego planu zajęć, który koncentruje się na rozwoju wszystkich umiejętności językowych słuchaczy, podczas lekcji rozwiązywane są również zadania egzaminacyjne. Lektor ocenia pracę słuchaczy i na bieżąco sprawdzane są postępy w nauce.

ENGLISH FOR TEENAGERS

Kurs ENGLISH FOR TEENAGERS to kompleksowy kurs języka ogólnego dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkoły średniej. Zapisz się na ten niezwykle efektywny kurs jeśli chcesz wzbogacić słownictwo i wykorzystać je w rozmowie, przełamać barierę językową związaną z mówieniem, zrozumieć gramatykę i nauczyć się poprawnie pisać po angielsku. Podczas kursu doskonalone są wszystkie umiejętności językowe słuchaczy w tym: mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie! Zajęcia prowadzone są w małych 5-6 osobowych grupach co sprzyja zwiększeniu efektywności kursu i szybkości uczenia się.

CO NAS WYRÓŻNIA

MAŁE GRUPY

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE

PRZYJAZNA ATMOSFERA

DYPLOMOWANI EKSPERCI

WARSZTATY TEMATYCZNE

Młodzież kursy maturalne zajęcią 1x lub 2 x w tygodniu po 60 minut.
Grupa maksymalnie 8 osobowa – 25 zł za godzinę lekcyjną

* Cena za godzinę lekcyjną podana jest w przypadku maksymalnej liczby osób w grupie, ponieważ cena jest zależna od liczebności grupy i poziomu zaawansowania. W przypadku mniejszych grup cena za zajęcia wzrasta.

Close Menu